Αρχικη σελιδα Τοποθεσια ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΣΙΦΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LINKS Επικοινωνια
facebook   twitter   Web design & Seo by Marinet
Proto Moto Car Rental Καμάρες Λιμάνι - 84003 Σίφνος Κυκλάδες
Τηλ.  +30 22840 33791, Fax +30 22840 33792
Κινητά +30 6976562942, 6950213080
Υποκατάστημα (μέσα στο λιμάνι)
Τηλ. +30 22840 33793
E-mail: info@protomotocar.gr
show/hide
gr en

Τιμές


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     30 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     35 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     16 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    12 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    50 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    47 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    73 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     47 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     73 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    23 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    35 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    35 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    50 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    50 €


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
1 ημέρα     35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
1 ημέρα     60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    47 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    73 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    85 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    50 €
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    65 €
    100 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    47 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    73 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    23 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    28 €


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 23.05 & 27.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 24.05 - 08.07 & 13.09 - 26.09
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 09.07 - 12.09
    60 €