Αρχικη σελιδα Τοποθεσια ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΣΙΦΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LINKS Επικοινωνια
facebook   twitter   Web design & Seo by Marinet
Proto Moto Car Rental Καμάρες Λιμάνι - 84003 Σίφνος Κυκλάδες
Τηλ.  +30 22840 33791, Fax +30 22840 33792
Κινητά +30 6976562942, 6950213080
Υποκατάστημα (μέσα στο λιμάνι)
Τηλ. +30 22840 33793
E-mail: info@protomotocar.gr
show/hide
gr en

Τιμές


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     22 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     22 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     50 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     22 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    22 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     22 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    48 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     48 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    28 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    35 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
1 ημέρα     35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
1 ημέρα     45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
1 ημέρα     65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    48 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    100 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    130 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    90 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    100 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    130 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    90 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    90 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    60 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    95 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    120 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    48 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    28 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    35 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    90 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    60 €


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 14.05 & 02.10 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 15.05 - 06.07 & 18.09 - 01.10
    95 €
» ΤΙΜΕΣ 07.07 - 17.09
    120 €