Αρχικη σελιδα Τοποθεσια ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Η ΣΙΦΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LINKS Επικοινωνια
facebook   twitter   Web design & Seo by Marinet
Proto Moto Car Rental Καμάρες Λιμάνι - 84003 Σίφνος Κυκλάδες
Τηλ.  +30 22840 33791, Fax +30 22840 33792
Κινητά +30 6976562942, 6950213080
Υποκατάστημα (μέσα στο λιμάνι)
Τηλ. +30 22840 33793
E-mail: info@protomotocar.gr
show/hide
gr en

Τιμές


» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     30 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     63 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     42 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     52 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     78 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     42 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     52 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     78 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     30 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     35 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     30 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     35 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     40 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     10 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     18 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    47 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    72 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     47 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     72 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     47 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     72 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     10 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     18 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     10 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     18 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     16 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     10 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     18 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     10 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     18 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     25 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     25 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     25 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     28 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     25 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     23 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     28 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     28 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     33 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     12 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     20 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     30 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     42 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     52 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    37 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    50 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    42 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    52 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    37 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    65 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
1 ημέρα     30 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
1 ημέρα     63 €

» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    63 €» ΤΙΜΕΣ 01.01 - 27.04 & 03.05 - 02.06 & 18.09 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 28.04 - 02.05 & 03.06 - 14.07 & 30.08 - 17.09
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 15.07 - 31.08
    100 €