Αρχικη σελιδα Τοποθεσια ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΣΙΦΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LINKS ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Επικοινωνια
facebook   twitter   Web design & Seo by Marinet
Proto Moto Car Rental Καμάρες Λιμάνι - 84003 Σίφνος Κυκλάδες
Τηλ.  +30 22840 33791, Fax +30 22840 33792
Κινητά +30 6976562942, 6950213080
Υποκατάστημα (μέσα στο λιμάνι)
Τηλ. +30 22840 33793
E-mail: info@protomotocar.gr
show/hide
gr en

Τιμές


» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    25 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    25 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    55 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    25 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    15 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    25 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     15 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    25 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    90 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    28 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
1 ημέρα     18 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
1 ημέρα     20 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
1 ημέρα     25 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    30 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    20 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    28 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    35 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    22 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    28 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    30 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    40 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    50 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    25 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    50 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    110 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    120 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    130 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    75 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    55 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    85 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    95 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    110 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    120 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    130 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    95 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    35 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    45 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    70 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    40 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    65 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    80 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    50 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    105 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    100 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    120 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    90 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    100 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    120 €

» ΤΙΜΕΣ 1ης περιόδου 01.01 - 30.04 & 01.11 - 31.12
    60 €
» ΤΙΜΕΣ 2ης περιόδου 01.05 - 31.05 & 07.10 - 31.10
    70 €
» ΤΙΜΕΣ 3ης περιόδου 01.06 - 30.06 & 23/09 - 06/10
    80 €
» ΤΙΜΕΣ 4ης περιόδου 01.07 - 22.09
    100 €